bip.gov.pl
A A A K
Zakład Utylizacji
Odpadów Stałych Spółka z o.o.

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUROpis Data publikacji
PN/4/2015 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna, stanowiąca frakcję o średnicy 80-300 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad opakowany 30 września 2015
PN/3/2015 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – stanowiąca frakcję o średnicy 80-300 mm z sortowania odpadów komunalnych – odpad luzem 30 września 2015
PN/2/2015 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład których wchodzą głównie odpady drewna, tworzyw sztucznych, tekstyliów i metali (rozdrobnione odpady mebli tapicerowanych i pozostałych) – odpad luzem 30 września 2015
Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 191210 – odpady palne (pre RDF) z Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie 21 września 2015
JRP/PN/5/2015 Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego – etap 2 9 kwietnia 2015
Budowa ulicy Poligonowej w Tczewie 12 marca 2015
Dostawa dodatkowego wyposażenia Zakładu – etap 2 27 lutego 2015
Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego – etap 2 3 lutego 2015
Rozbudowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 16 stycznia 2015
Opublikował: Wojciech Okoniewski
Publikacja dnia: 08.10.2015
Podpisał: Wojciech Okoniewski
Dokument z dnia: 08.10.2015
Dokument oglądany razy: 12 351