bip.gov.pl
A A A K
Zakład Utylizacji
Odpadów Stałych Spółka z o.o.

Status prawnySpółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych i Akt założycielski Spółki sporządzony 14 listopada 2000 roku.

 

Kapitał zakładowy Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. wynosi 8.482.000,00 zł. Wszystkie udziały należą do Gminy Miejskiej Tczew.

 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 

Przedmiotem działalności Spółki wg. PKD jest:

 • 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej,
 • 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej,
 • 35.13.Z – dystrybucja energii elektrycznej,
 • 35.14.Z – handel energią elektryczną,
 • 35.21.Z – wytwarzanie paliw gazowych,
 • 35.22.Z – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
 • 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.31.Z – demontaż wyrobów zużytych,
 • 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 • 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
Opublikował: Wojciech Okoniewski
Publikacja dnia: 22.09.2015
Podpisał: Wojciech Okoniewski
Dokument z dnia: 22.09.2015
Dokument oglądany razy: 3 673